واقعاً با صفحه اصلی چه اتفاقی می‌افتد

میتوان این صف را مانند یک صف حلقوی فرض کرد که ابتدای صف به انتهای آن متصل است. الگوریتم ساعت، یک لیست حلقوی ا

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

میتوان این صف را مانند یک صف حلقوی فرض کرد که ابتدای صف به انتهای آن متصل است. الگوریتم ساعت، یک لیست حلقوی از صفحات را در حافظه نگه میدارد. این الگوریتم صفحاتی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفتهاند را در حافظه نگه میدارد. در این الگوریتم وقتی که یک نقص صفحه اتفاق میافتد، صفحهای از حافظه خارج میشود که نسبت به دیگر صفحات، مدت طولانیتری بلااستفاده بوده است. سپس سیستمعامل یک صفحه تصادفی را از آخرین گروه برای حذف شدن انتخاب میکند. «عقربه» ساعت هم به آخرین صفحه بررسی شده اشاره میکند. زمینساخت صفحهای یا تکتونیک صفحهای (به انگلیسی: Plate tectonics) به بررسی و مطالعهٔ حرکات وسیعمقیاس در سنگکُرهٔ (به انگلیسی: لیتوسفر) کُرهٔ زمین میپردازد. صفحه استرالیا (انگلیسی: Australian Plate) یکی از صفحههای زمینساختی اصلی در نیمکره شرقی و نیمکره جنوبی است. صفحه هند (انگلیسی: Indian Plate) یکی از صفحههای زمینساختی اصلی پوسته زمین در نیمکره شرقی است. با نامهای دیگری همچون صفحه کلیدهای تصویر نوری، صفحه کلید حساس به نور، صفحه کلید تصویری الکتریکی و فناوری تشخیص بهکارگیری کلید نوری شناخته میشود. هر صفحهای که در جلوی صف قرار گرفته باشد، با صفحه جدید جایگزین میشود. به عنوان مثال فرض کنید دو صفحه داریم که به یکی از آنها تا ۶ ثانیهٔ آینده، و به دیگری تا ۰٫۴ ثانیهٔ آینده احتیاج نداریم.

صفحه اصلی را بازنشانی کنید. توجه کنید که در این الگوریتم اولویت صفحهای که تغییر کرده، اما استفاده نشده، از صفحهای که استفاده شده، اما تغییر نکرده کمتر است. همچنین فرایندهایی که اولویت بالایی دارند، میتوانند صفحات فرایندهایی که اولویت پایینتری دارند را جایگزین کنند. بنابراین تنها صفحاتی که در بازه زمانی فعلی استفاده شدهاند دارای بیت دستیابی فروشگاه سامر اینتکس ۱ هستند. در یک فاصله زمانی مشخص، وقفه ساعت فعال شده و بیت دستیابی همه صفحات را صفر میکند تا صفحاتی که اخیراً به آنها مراجعه نشده از دیگر صفحات قابل تمیز باشند. بدین صورت یک یک صفحه تنها زمانی به حافظه آورده میشود که برنامه واقعاً آن را درخواست داده باشد. وقتی که یک صفحه مورد دسترسی قرار میگیرد (از آن استفاده میشود)، بیت دستیابی آن صفحه ۱ میشود. سپس صفحه خواسته شده توسط برنامه از دیسک برداشته شده و در مکان صفحه قبلی نوشته میشود. به عبارت دیگر، صفحهای که از همه قدیمیتر باشد از حافظه خارج میشود تا فضا برای صفحه جدید محیا شود. اما کارایی آن از همه الگوریتمها به مراتب بالاتر است.

 C onte nt w​as c re ated by GSA​ Con​te nt Gen erator  D​em over si on!

سناریوهای مشابهی مانند بوت شدن سیستمعامل هم وجود دارد که الگوریتم NFU کارایی خوبی از خود نشان نمیدهد. این الگوریتم مشابه الگوریتم FIFO است اما با یک تغییر کوچک که باعث میشود کمی کارایی آن بالاتر برود. چرا که اطلاعات آن دست نخورده است و یک نسخه از آن در دیسک وجود دارد. و در بخش «تکانندهها و لرزانندهها» ی الکسا رتبهٔ سوم را پس از وبگاههای بریتنی اسپرز و فوتو دیستریکت نیوز به دست آورده بود. پیکسلها به جای پوند بریتانیا به دلار آمریکا فروخته شدند، زیرا در آمریکا جمعیت بیشتری نسبت به بریتانیا از اینترنت استفاده میکنند و تیو بر این باور بود که اگر پیکسلها به دلار آمریکا فروخته شوند تعداد افراد بیشتری از این ایده استقبال خواهند کرد. صفحه کلید انعطافپذیر برای داشتن عملکرد صحیح نیاز به سطحی سخت و صاف دارند که در هنگام استفاده از تا خوردن آن جلوگیری کند چرا که تا شدن سبب آسیب رساندن به مدارهای کیبورد خواهد شد. ↑ «مراقب کیبورد کامپیوترتان باشید/ کرونا از این راه بیشتر وارد میشود».

↑ "Web review: Topical site of the week" (به انگلیسی). صفحات مربوط به پروسههای دیگر انتخاب نمیشوند. به طور مشابه، وقتی که اطلاعات صفحهای تغییر میکند، «بیت تغییر» مربوط به آن صفحه هم ۱ میشود تا نشان دهد اطلاعات صفحه دستکاری شده است. مثل «بیت دستیابی» یا «بیت تغییر». در این الگوریتم، هر صفحه دارای یک «بیت دستیابی» است. اما به جای آنکه صفحه مورد نظر بی درنگ حذف شود، سیستمعامل ابتدا به «بیت دستیابی» آن صفحه نگاه میکند، اگر بیت دستیابی صفر بود، صفحه حذف میشود. حال اگر قرار باشد که این صفحه جایگزین شود، سیستمعامل با نگاه کردن به این بیت تصمیم میگیرد که آیا نیاز است صفحه بر روی دیسک نوشته شود یا نه. اگر این بیت ۱ بود، ابتدا صفحه بر روی دیسک نوشته میشود و سپس صفحه جدید وارد حافظه شده و جای این صفحه را میگیرد. به این معنی که صفحه استفاده شده است.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن